deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Decyzje prawne

HUTMEN S.A. posiada w pełni uregulowany stosunek formalno-prawny w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Decyzje prawne i umowy:

- w zakresie wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę oraz do produkcji metali nieżelaznych z produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych:

 • Pozwolenie Zintegrowane, udzielone Decyzją Wojewody Dolnośląskiego
  nr PZ/56/2006 z dnia 28.12.2006 r. (SR.II.6619/W89/4/2006) z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2016r. wraz ze zmianami określonymi w Decyzji nr PZ 56.2/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2011 r. (DM-S.IV.7650-2139/02/11)

- w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji spalania paliw:

 • Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SR.II.6610/43/2006 z dnia 28.12.2006r.
  z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2016 roku

- w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

 • Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SR.IV.6620/74/MS/06/07 z dnia 09.01.2007r.
  z terminem obowiązywania do dnia 05.01.2017 roku
 • Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SR.IV.6620/18/MS/07 z dnia 07.05.2007r.
  z terminem obowiązywania do dnia 05.01.2017 roku
- w zakresie hałasu emitowanego do środowiska:
 • Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego DM-Ś/GI/7662-3/1-III/2008
- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 • Umowa z  Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu  dotycząca zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków przemysłowych Nr WR:005546/RKU02/09 od dnia 1 listopada 2009 r. z terminem obowiązywania na czas nieokreślony.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo