deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Władze

Zarząd HUTMEN S.A.

   
  Mirosław Buciak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

     
   

 

Pan Mirosław Buciak posiada tytuł magistra inżyniera technologii maszyn Politechniki Poznańskiej. Ponadto w 2003 r. zdobył tytuł MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University Atlanta.

Doświadczenie zawodowe:

1998-2007 Aluminium Konin-Impexmetal S.A., w tym w latach 2001-2007 jako Dyrektor Operacyjny

2007-2008 Dyrektor Przemysłowy w Grupie CB Polska

2008 - 2013 Dyrektor Zarządzający w Grupie RBB-STAL

2013-2014 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny w spółce ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.,

2014 - 2016 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.,

Ponadto Pan Mirosław Buciak zasiadał w organach spółek: w latach 2002-2004 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AROO S.A., w latach 2004-2007 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Remal Sp. z o.o., w okresie 2015-2016 był prokurentem w spółce Erbud Industry Sp. z o.o.

Pan Mirosław Buciak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Buciak nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

ProkurenciProkurent łączny - Pani Anna Kuszell, Dyrektor Zarządzania Personelem i Administracji

 

Prokurent łączny - Pani Joanna Fal-Kabała, Główny Księgowy

Rada Nadzorcza Hutmen S.A.


Jakub Nadachewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jakub Nadachewicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2011 r. Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 2006-2007 pełnił stanowisko Wiceprezesa spółki Unibax-Włóknina Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w: Unibax Sp. z o.o. (od 2005 r.), Unipartner Sp. z o.o. (od 2008 r.) oraz Marqueen Sp. z o.o. (od 2010 r.). Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Fundacji Haskala. Sprawuje funkcje nadzorcze w Klubie Sportowym Toruń Unibax S.A. Toruń (od 2006 r.) oraz w spółce Garbarnia Skotan Sp. z o.o.

Piotr Szeliga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Szeliga jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2007 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studnia podyplomowe Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting. W latach 1996 - 2000 pełnił funkcję Experienced Senior Consultant - Kierownik Projektów w Arthur Andersen Sp. z o.o. Następnie od 2000 do 2003 roku był kontrolerem finansowym w ce-market.com S.A. Z Grupą Kapitałową Impexmetal związany jest od 2003 roku, gdzie do 2007 roku zatrudniony był kolejno na stanowiskach: Dyrektor Finansowy ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektor ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Impexmetal S.A. Od 2007 do 2012 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Boryszew S.A. Sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal m. in. Impexmetal S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM SILESIA S.A., FŁT Polska Sp. z o.o., Baterpol S.A.

 

 Małgorzata Iwanejko

Pani Małgorzata Iwanejko jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe MBA (Diploma In Management), University of Central Lancashire, Preston w Wielkiej Brytanii. W latach 1996-2002 r. była Szefem Pionu Handlowego w Zakładach Azotowych Puławy S.A. W latach 2002-2006 była Doradcą w Nafta Polska S.A. w Warszawie. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Następnie w latach 2007-2012 była Prezesem Zarządu Boryszew S.A., a w latach 2009-2012 – Prezesem Zarządu Boryszew ERG S.A. Od 2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Impexmetal S.A. Obecnie Pani Małgorzata Iwanejko zasiada w Radzie Nadzorczej WM Dziedzice S.A. i Baterpol S.A.

Małgorzata Waldowska

Pani Małgorzata Krauze jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., a od 2012 r. – Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o. Na dzień dzisiejszy Pani Krauze jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Krezus S.A. oraz Skotan S.A.

Janusz Siemieniec

Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto odbył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex S.A. w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. Był również Członkiem Zarządu spółek inwestycyjnych NordWind Sp. z o.o. i NordEnergy Sp. z o.o. W roku 2014 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Alchemia S.A. Równocześnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Boryszew S.A.

 

 

Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na IX kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo