deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2014

Dane finansowe za 2014 rok

         

2014

I kwartał

II kwartał 

III kwartał

 

narastająco

narastająco

2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

111 999

234 624

370 396

495 405

Zysk (strata) na działalności

1 517

3 308

4 955

6 715

operacyjnej

Zysk (strata) brutto przed 

958

2 566

3 950

5 721

opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

909

2 496

3 792

5 515

Aktywa razem

291 491

275 283

288 260

280 067

Zobowiązania długoterminowe

8 756

8 688

8 808

14 115

Zobowiązania krótkoterminowe

67 803

50 956

61 782

46 351

Kapitał własny

214 932

215 639

217 670

219 601

Kapitał zakładowy

312 027

312 027

312 027

312 027

Liczba akcji (w szt.)

25 596

25 596

25 596

25 596

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

8,4

8,42

8,5

8,58

 
         
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo