deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2015

Dane finansowe za 2015 rok

         

2015

I kwartał

II kwartał 

III kwartał

 

narastająco

narastająco

2015 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

155 506

313 011

411 462

313 011

Zysk (strata) na działalności

1 817

3 227

3 228

3 229

operacyjnej

Zysk (strata) brutto przed 

1 636

2 916

-8 658

2 918

opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

1 586

2 779

-8 853

2 779

Aktywa razem

301 404

315 573

281 805

315 573

Zobowiązania długoterminowe

14 001

14 214

14 574

14 214

Zobowiązania krótkoterminowe

67 176

78 490

54 181

78 490

Kapitał własny

220 224

222 869

213 050

222 869

Kapitał zakładowy

312 027

312 027

312 027

312 027

Liczba akcji (w szt.)

25 596

25 596

25 596

25 596

Wartość księgowa na jedną akcję

8,6

8,71

8,32

8,3

(w zł)

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo