deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Kalendarium wydarzeń 2015

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2015.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za I kwartał 2015 roku –  12 maja 2015 roku,
- za III kwartał 2015 roku – 9 listopada 2015 roku.

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2015 roku.

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2015 roku - 12 sierpnia 2015 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał   2014 r. oraz za II kwartał 2015 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2015 r., na godz. 12.00, do Warszawy, przy ul. Łuckiej 7/9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. zostało zwołane na dzień 29 października 2015 r. na godz. 12.00.

Wezwanie na sprzedąż akcji Hutmen S.A.

Data ogłoszenia Wezwania: 2 października 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 22 października 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 20 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW: 25 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji na GPW: 30 listopada 2015 r.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo