deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 30.03.2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 marca 2010 r

3 marca 2010 r.

Zarząd Hutmen S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ)  na dzień 30 marca 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 14 marca 2010 r ( Dzień Rejestracji).

Pełny tekst ogłoszenia wraz z informacją dotyczącą uprawnień akcjonariuszy oraz projektami uchwał zawierają załączone pliki.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hutmen S.A. w dniu 30 marca 2010 r.

Projekty uchwał NWZ Hutmen S.A. zwołanego w dniu 30 marca 2010 r.

Uchwały podjete przez NWZ w dniu 30 marca 2010 r.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% głosów na NWZ 30 marca 2010 r.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo